Banner

Biểu phí lưu kho

Hàng hóa khi về đến kho Ordernhat sẽ được lưu giữ miễn phí trong vòng 30 ngày đầu. Sau 30 ngày kể từ ngày gói hàng được nhập kho, chúng tôi sẽ bắt đầu tính phí lưu kho. Phí lưu kho dựa trên trọng lượng gói hàng được tính hàng ngày khi gói hàng được bảo quản tại kho của chúng tôi.

* Ghi chú:

 • Phí lưu kho được tính dựa trên trọng lượng của sản phẩm và thời gian lưu kho.
 • Phí lưu kho: 1.000 VND / kg / ngày. (Một nghìn VND/ KG/ Ngày)
 • Thời gian lưu kho tối đa là 90 ngày. Sau đó, gói hàng sẽ được xử lý mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào. Vì vậy, xin vui lòng lưu ý về thời gian lưu trữ.
 • Thời gian và phí lưu kho được áp dụng tại kho Việt Nam

1. Khi lưu kho một gói hàng

Sau thời gian lưu kho miễn phí 30 ngày kể từ ngày nhập kho (theo hệ thống trên website), đơn hàng sẽ bắt đầu được tính phí lưu kho đến thời điểm khách tất toán nhận hàng

Ví dụ:

 • Gói hàng đã về đến kho của chúng tôi vào ngày 1 tháng 9
 • Trọng lượng của kiện hàng là 6kg
 • Khách tất toán nhận hàng vào ngày 20/10

=> Chi phí lưu kho sẽ được tính là 19 ngày (từ 01-19/10) Phí lưu kho = 1000 VND x 6Kg x 19 Ngày = 114.000 VND

2. Khi gộp nhiều gói hàng lưu kho

Thời gian lưu kho tối đa của gói tổng hợp sẽ được bắt đầu tính từ khi gói hàng được gộp tổng hợp. Quý khách hàng vui lòng lưu ý rằng, phí lưu kho sẽ thay đổi sau khi đơn hàng được hợp nhất vì phí gia hạn lưu trữ quy định tính dựa trên trọng lượng của gói hàng.

Ví dụ:

 • Trong trường hợp một gói hàng (5kg) đã đến kho của chúng tôi vào ngày 1/10 và sau đó một gói hàng (6kg) đến vào ngày 20/10 sẽ được tổng hợp trong cùng ngày và sau đó được tất toán nhận hàng vào 10/12:
 • Trước khi gộp hàng phí lưu kho = 1.000 (VND) x 5 (Kg) x 9 (ngày) = 45.000 VND
 • Sau khi gộp hàng phí lưu kho = 1000 (VND) x (5+6) (Kg) x 19 (ngày) = 209.000 VND

=> Tổng phí lưu kho: 45.000 + 209.000= 254.000 VND

3. Gói hàng lưu kho quá hạn

-Theo quy định, thời hạn lưu kho tối đa là 90 ngày kể từ ngày gói hàng về đến kho Ordernhat. Nếu quá thời hạn lưu kho 90 ngày kể trên mà khách hàng vẫn chưa hoàn tất nhận hàng. Khi đó, Ordernhat sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với hàng hóa thanh lý và cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại tiền cọc, các chi phí liên quan đến hàng hóa đã thanh lý (nếu có).

-Ngoài ra, nếu phát sinh phí xử lý gói hàng, phí vận chuyển nội địa và thuế tiêu thụ, khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ khoản phí này. Trước khi hoàn tất thanh toán khoản phí trên, việc đấu giá; đặt hàng; xử lý gói hàng hoặc vận chuyển cho bất kỳ đơn hàng nào tiếp sau đó đều sẽ bị vô hiệu hóa.

Lưu ý:

 • Ngay cả khi gói hàng được thanh lý từ yêu cầu của khách hàng, khách hàng phải thanh toán phí vận chuyển nội địa (nếu có), thuế bán hàng và phí lưu kho trước khi thanh lý.
 • Không thể gia hạn thời gian kho miễn phí và thời gian lưu trữ tối đa vì bất kỳ lý do gì. Khách hàng vui lòng sắp xếp hoàn tất thủ tục nhận hàng theo quy định.

 

*Trên đây là quy định và cách tính phí đối với sản phẩm khách hàng có nhu cầu lưu kho tại Ordernhat.vn. Mọi thông tin cần giải đáp về dịch vụ vui lòng liên hệ hotline 096.827.1688 để được phản hồi nhanh chóng nhất.